Moresnet

Omslag voor de bestseller van Philip Dröge.